donderdag, 27 december 2018

Oldtimers verplichte periodieke keuring in Vlaanderen vanaf 2019

Voertuigen, die in Vlaanderen ingeschreven staan als oldtimer, moeten voortaan naar een periodieke technische keuring. De bedoeling is de verkeersveiligheid te verhogen. De periodiciteit is van geval tot geval verschillend (1, 2 of 5 jaar)

Voertuigen - die meer dan 25 jaar geleden voor het eerst in het verkeer gesteld zijn - kunnen ingeschreven worden als oldtimers.

Oldtimers zijn vóór de (her)inschrijving onder een "O-plaat" aan een eerste oldtimerkeuring onderworpen.

Periodieke keuring

De nieuwe Vlaamse wetgeving bevat drie keuringsregimes voor oldtimers. De leeftijd verwijst naar de datum van de eerste inschrijving.

1. Voertuigen vanaf 25 jaar en jonger dan 30 jaar: keuring met een normale periodiciteit van 1 jaar

2. Voertuigen vanaf 30 jaar tot en met 50 jaar: keuring met een periodiciteit van 2 jaar

3. Voertuigen ouder dan 50 jaar: keuring met een periodiciteit van 5 jaar


 

Overgangsmaatregelen voor voertuigen ingeschreven onder ‘O'-plaat vóór 20/05/2018

  • Voertuigen vanaf 25 jaar en jonger dan 30 jaar

De voertuigen met een eerste inschrijving tussen 1 januari 1990 en 31 december 1993 moeten zich in 2019 aanbieden voor de periodieke oldtimerkeuring.

  • Voertuigen vanaf 30 jaar

De voertuigen ingeschreven voor 1 januari 1990 moeten zich in 2020 aanbieden voor de periodieke oldtimerkeuring.


 

De groene oproepingskaarten voor deze keuring werden in november 2018 naar de eigenaars van de oldtimers verstuurd en dienen enkel als administratieve herinnering.

In de meeste gevallen staat op de oproepingskaart de datum vermeld waarop de eigenaars het voertuig ten laatste moeten laten keuren.

Eigenaars die geen kaart hebben ontvangen of geen datum hebben meegekregen, kunnen het moment van de keuring zelf berekenen op basis van de referentiedatum. Dat is de dag en de maand van de eerste inverkeerstelling. Die zijn terug te vinden op het kentekenbewijs bij de datum van de eerste inschrijving.

Voertuigen kunnen vanaf 2 maanden vóór de referentiedatum aangeboden worden voor periodieke oldtimerkeuring met behoud van deze referentiedatum.
Bij  vroeger aanbieden (méér dan 2 maand voor de referentiedatum) wordt de referentiedatum vervroegd naar deze datum waarop het voertuig werd aangeboden.
Later aanbieden heeft geen wijziging van de periodiciteit tot gevolg: de geldigheidsperiode van het keuringsbewijs begint dus ook te lopen vanaf dag en maand van de eerste inverkeerstelling. Later aanbieden heeft een toeslag "laattijdige keuring" tot gevolg.

De oproepingskaart is een administratieve herinnering en het niet ontvangen is geen aanleiding om de toeslag voor laattijdigheid terug te vorderen. Indien u geen oproepingskaart heeft ontvangen, kan u dit melden via www.mow-contact.be.

 

Voertuigen ingeschreven onder ‘O'-plaat na 20.05.2018

De datum van de eerste oldtimerkeuring wordt als referentiedatum genomen voor de periodieke oldtimerkeuring.


Uitzonderingen

Bepaalde voertuigen, met een oldtimernummerplaat of een gepersonaliseerde nummerplaat met een oldtimervignet, zijn vrijgesteld van deze periodieke keuring. Het gaat om voertuigen voor traag vervoer, voertuigen uitgerust met rupsbanden, bepaalde landbouwvoertuigen en motorfietsen.


Gebruik van oldtimers

De wettelijke gebruiksbeperkingen voor oldtimers blijven behouden. Een oldtimer met O-plaat mag niet gebruikt worden voor:

  • commercieel en professioneel gebruik
  • woon-werkverkeer en woon-schoolverkeer
  • bezoldigd vervoer en met bezoldigd vervoer van personen gelijkgesteld gratis vervoer
  • gebruik als werktuig of werkmiddel, noch voor interventieopdrachten.

 Bij de voertuigen met rupsbanden wordt het gebruik beperkt tot oldtimermanifestaties en proefritten (binnen een straal van 3 km vanaf de stallingplaats van het voertuig).

 
Bron: Goca.

Meer info op de website van GOCA

categorie: Mobiliteit


vrijdag, 21 april 2017

Verplichte aanduiding niet toegelaten zitplaatsen kampeerwagen vanaf april 2017

Voortaan moet in een kampeerwagen verplicht een sticker, of een ander teken met bijpassende tekst, aangeven welke zitplaatsen niet mogen gebruikt worden tijdens het rijden.

Meer

categorie: Mobiliteit

dinsdag, 02 mei 2017

Een papieren of elektronisch rijbewijs?

Hoewel het niet verplicht is, kunnen houders van een papieren rijbewijs die op buitenlandse reis vertrekken, voor alle zekerheid een nieuw, elektronisch exemplaar aanvragen. Vooral als het huidige dateert van voor 1989…

Meer

categorie: Mobiliteit

woensdag, 28 juni 2017

Sleepkosten auto kunnen oplopen, zeker in het buitenland ... of toch niet?

Gescheurde aandrijfriem, lekkende koelvloeistof, defecte alternator, een ongeval … Je hebt geen keuze: je wagen moet ter plaatse hersteld worden of naar een garage gesleept worden.

Meer

categorie: Mobiliteit

vrijdag, 22 september 2017

Fietsen, hoverboards, steps, ... verzekering in orde?

Met het mooie weer in aantocht maken we handig gebruik van alternatieve vervoermiddelen.

Meer

categorie: Mobiliteit

dinsdag, 26 september 2017

Oldtimers moeten ouder

Vanaf 2018 moet een auto minimum 30 jaar zijn om als oldtimer te kunnen ingeschreven worden (in plaats van de huidige 25 jaar)

Meer

categorie: Mobiliteit

dinsdag, 07 november 2017

elke bromfiets een nummerplaat!

Het is al even een verplichting. Uiterlijk tot 10 december heb je tijd om het in orde te maken.

Meer

categorie: Mobiliteit

donderdag, 22 maart 2018

Terug op de motor na de winter. Hou het veilig!

Als u na een “winterstop” van enkele maanden weer op weg gaat met de motor, is het belangrijk om u goed voor te bereiden en extra voorzichtig te zijn. Dat geldt zowel voor beginnende als voor ervaren motorrijders.

Meer

categorie: Mobiliteit

donderdag, 31 januari 2019

Nummerplaat - langsgaan bij DIV altijd en alleen na afspraak

Bij DIV in Brussel is het al langer verplicht om vooraf een afspraak te maken. Langsgaan zonder afspraak kan ook niet langer in de regionale antennes.

Meer

categorie: Mobiliteit

Site by Ramdesign