donderdag, 28 juni 2018

Terug naar school? Bereid je deze zomer al goed voor!

September is (gelukkig) nog ver weg, maar al even vooruitblikken kan geen kwaad … want uiteraard wil je dat ook dan alles veilig verloopt. Hoe zit dat met de schoolverzekering bij een ongeval? En is je kot- en/of Erasmusstudent goed verzekerd?

Wat dekt een schoolverzekering?

Kinderen vallen, botsen, duwen elkaar … Een ontwrichte pols, een afgebroken tand, een gebroken arm … het zijn vaak voorkomende letsels bij schoolgaande kinderen. Raakt je kind gewond op school, dan kan dus een dokters- of ziekenhuisbezoek volgen.

In eerste instantie betaal je zelf de rekening, maar krijg je de kosten ook vergoed? En wat als er iemand aansprakelijk is, bv. als je kind door een medeleerling werd geduwd? Kun je beroep doen op de schoolverzekering?

Scholen onderschrijven een verzekering met meestal twee waarborgen:

  • Een ongevallendekking, die bij elk ongeval met medische letsels de lichamelijke schade vergoedt (medische kosten, maar ook een tussenkomst in geval van blijvende invaliditeit of overlijden), los van enige aansprakelijkheid.
  • Een aansprakelijkheidsdekking, die de schade aan derden vergoedt - opgelopen door de aansprakelijkheid van de school, leerkrachten, leerlingen en soms zelfs het oudercomité. Deze dekking vergoedt ook schade die leerlingen aan elkaar toebrengen, op voorwaarde dat er sprake is van een ‘fout’.

De gevolgen van de meeste ongevallen op school zullen dus worden vergoed. Let wel op: de schoolverzekering verzekert bepaalde maximumbedragen. Zijn de reële kosten hoger dan die bedragen, dan zal de schoolverzekering niet volstaan …

Wat met de verzekering van je kot- en/of Erasmusstudent?

Een uitslaande brand, doorsijpelend water … het is schade die ook in een studentenkot kan optreden. Meestal is dat kot – al dan niet gratis – mee verzekerd in de brandverzekering van je eigen huis (hoofdverblijfplaats van de ouders), zowel in België als in het buitenland. Hetzelfde geldt voor de inboedel (meubels, laptop, smartphone …) die eventueel tijdelijk mee verhuist.

Je familiale verzekering dekt ook de aansprakelijkheid van je kind, ook als het in het buitenland studeert. Je zoon of dochter hoeft dus in principe zelf geen familiale verzekering af te sluiten. Hij/zij moet wel, wanneer in België, nog steeds bij jou inwonen. 

​Om helemaal zeker te zijn, check je best de voorwaarden van je verzekeringscontracten. Sommige verzekeringen dekken immers misschien geen studentenkot, of bevatten beperkingen wat betreft de duur of de locatie van een buitenlands studie-avontuur …

Tip: sluit zelf bijkomende verzekeringen af

Om altijd goed verzekerd te zijn, doe je er als ouder sowieso goed aan om een aantal (extra) verzekeringen te onderschrijven:

  • De familiale verzekering: veroorzaakt je kind schade aan een ander kind of een derde, en wordt jou een ‘gebrek in de opvoeding’ verweten, dan komt de aansprakelijkheidsdekking van de schoolverzekering niet (of slechts gedeeltelijk) tussen en heb je een BA-Gezinsverzekering nodig. Vertrekt je student op Erasmus, of voor een opleiding naar een land buiten Europa? Controleer dan zeker of je familiale polis ook daar geldt.
  • Een rechtsbijstand privéleven, als je kind slachtoffer is en een derde aansprakelijk. Je rechtsbijstandsverzekeraar helpt je om de kosten te verhalen bij de aansprakelijke derde, in der minne of via een gerechtelijke procedure.
  • Ga na in hoeverre de (hoge)school/universiteit van je kind een ongevallenverzekering heeft onderschreven. Is die er niet, of zijn de verzekerde bedragen eerder beperkt? Dan sluit je best zelf een extra ongevallenverzekering af. Zo’n polis is ook zeer nuttig als je kind een ongeval heeft buiten de school.
  • Een goede hospitalisatieverzekering: komt de schoolverzekering niet tussen, dan kan je nog via je hospitalisatieverzekering de medische kosten van de ziekenhuisopname recupereren. Die betaalt ook kamer- en ereloonsupplementen terug, wat de schoolverzekering zelden voorziet. En dankzij een derdebetalerssysteem kan je de factuur rechtstreeks door je verzekeraar aan het ziekenhuis laten betalen, zonder dat je zelf iets moet voorschieten.
  • Een extra diefstaldekking voor je kotstudent kan handig zijn, want misschien geldt de diefstaldekking van je woningverzekering niet (of beperkt) voor een studentenkot. We durven dit toch een beetje nuanceren. Niet alles op kot is verzekerbaar tegen diefstal (er moet normaal ook inbraak(schade) zijn, data op een computer, ....) en als het kan is het soms prijzig.
  • Een reisbijsstandswaarborg is uitermate belangrijk bij buitenlandse studies (snel kunnen terugkomen bij hoogdringendheid, dekking bij ziekte en ongevallen, ...). Deze verzekering kan soms ook als enige het noodzakelijke bewijs van tussenkomst medische kosten afleveren.

Gaat je kroost in het buitenland studeren? Breng dan zeker vooraf het ziekenfonds op de hoogte. Dat fonds bezorgt dan een Europese ziekteverzekeringskaart, die de terugbetaling garandeert van de medische kosten bij een ziekenfonds in het gastland (als het gaat om een lidstaat van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte). Die kaart is drie maanden geldig, en wordt verlengd door het ziekenfonds op vertoon van een Erasmus-bewijs.categorie: Wonen


woensdag, 04 oktober 2017

Aannemer in slechte papieren? Even checken

Je kan vrij eenvoudig nagaan of de aannemer waarmee je in zee wil gaan voor een nieuw- of verbouwproject schulden heeft bij de Sociale Zekerheid (RSZ) of bij de belastingdienst (FOD Financiën).

Meer

categorie: Wonen

Site by Ramdesign