maandag, 11 december 2017

Niet elke hospitalisatieverzekering zorgt voor optimale vergoeding

Er is recent weer heel wat te doen over de kosten van een ziekenhuisopname. Zelfs mensen met een hospitalisatieverzekering genieten niet altijd maximale tussenkomst. Het grote 'probleem' zijn dikwijls de aanzienlijke meerkosten bij 1-persoonskamer.

Bij een ziekenhuisopname zal de ziekenhuisfactuur in sterke mate afhankelijk van het type kamer: kiest u voor een 1-persoons of meerpersoonskamer.

U kan ook kiezen voor een vrijstelling (franchise, of vast met verezkeringsmaatschappij afgesproken bedrag dat u zelf betaalt) bij elke opname (of slechts op jaarbasis) of enkel bij opname in een 1-persoonskamer.

Verder is het belangrijk dat uw verzekering haar tussenkomst niet beperkt tot een aantal keer het RIZIV-barema.

Wij stellen aan onze klanten standaard volgende oplossingen voor en vinden het belangrijk u goed en duidelijk te informeren.

  • onbeperkte tussenkomst, ongeacht het type kamer
  • onbeperkte tussenkomst, met enkel een afgesproken franchise (bijvoorbeeld 250 euro) bij opname in een 1-persoonskamer
  • enkel onbeperkte tussenkomst in meerpersoonskamer, als u dan toch kiest voor een 1-persoonskamer zal men slechts vergoeden wat men in een meerpersoonskamer zou moeten betalen.

Merk op dat er aantal verzekeraars zijn die een 'derdebetalersregeling' hebben met ziekenhuizen. Dit betekent dat de ziekenhuisfactuur (verminderd met eventuele vrijstelling) rechtstreeks wordt betaald aan het ziekenhuis, en dat u niets hoeft voor te schieten.

In de link verwijzen we u naar recent krantenartikel.

http://www.kantoorpeeters.be/uploads/docs/artikel_krant_dec_2017_niet_volledige_hospitalisatieverzekering.pdf

categorie: In de kijker


Site by Ramdesign