Nieuwe look betalingsuitnodiging

We pasten de lay-out van onze vervaldagberichten aan.

Bij onze nieuwe betalingsberichten (nieuwe polissen, polishernieuwing, premieteruggave) vindt u meer detail-informatie.

We bezorgen u deze aanvullende inlichtingen om volledig in orde te zijn met alle van toepassing zijnde wetgevingen en omdat we het belangrijk vinden u zo volledig mogelijk te informeren. Het kan ook helpen om vast te stellen of er mogelijk iets niet helemaal juist is weergegeven in het verzekeringscontract.

Om het toch overzichtelijk te houden vindt u voortaan op eerste bladzijde meer algemene informatie en indien van toepassing op bijlage alle mogelijke details.

Naar te toekomst zal het mogelijk zijn om het vervaldagbericht via mail te ontvangen. Dit zal kunnen vanaf juni 2019.


Site by Ramdesign