Wetgeving in beweging: E-bike en voortbewegingstoestellen

Moet voor een elektrische fiets of een voortbewegingstoestel een (motorrijtuig)verzekering worden afgesloten? De nieuwe wetgeving (staatsblad van 22/05/2019) schept hierover alvast enige duidelijkheid.

Motorrijtuigen die door de mechanische kracht de snelheid van 25km/u niet overschrijden zijn niet onderworpen zijn aan de verzekeringsplicht. Een
verzekering BA Privéleven (familiale) kan, maar moet niet.

De aangepaste wetgeving voorziet een uitzondering op de algemene verzekeringsplicht van het nieuwe type 'motorvoertuigen' zoals elektrische rolstoelen, hoverboards, zelfbalancerende toestellen, elektrische skateboards, elektrische fietsen, miniquads en minimoto’s.

Belangrijk is dus de maximale autonome snelheid van 25 km/u als doorslaggevend criterium.

Ook de boost-, launch- en garagefuncties, waardoor de autonome snelheid onder het plafond van 25 km/u blijft, bijvoorbeeld om gewone elektrische fiets (trapondersteuning nodig voor het fietsen) 'automatisch op het fietsenrek te plaatsen.

De discussie over de speed pedelecs (snelle elektrische fietsen) is hiermee nog
niet helemaal opgelost. Sommige speed pedelecs zijn uitgerust met
een boostfunctie die de fiets zonder trappen tot een bepaalde
snelheid brengt. Als die autonome snelheid onder de 25 km/u
blijft, zal deze (boost)functie op zich er niet voor zorgen dat een
motorrijtuigverzekering nodig is. Daarnaast is het eigen aan speed
pedelecs dat de bestuurder die trapt ook ondersteuning van
de motor kan krijgen tot 45 km/u. De speed pedelec rijdt dan
niet autonoom, maar wordt (deels) door een mechanische kracht
gedreven tot een snelheid boven het plafond van de nieuwe wet.Hierover zwijgt de nieuwe wet jammer genoeg. 
om alle onzekerheden weg te werken.1
De speed pedelec wordt in de Wegcode nog steeds ondergebracht onder de bromfietsen. De bestuurder moet een helm dragen, de leeftijd van 16 jaar bereikt hebben en minstens over een rijbewijs AM beschikken. De speed pedelec moet ingeschreven worden bij DIV en een nummerplaat dragen.

Geen verzekeringsverplichting betekent niet dat er geen aansprakelijkheid kan zijn! Wanneer de bestuurder van een elektrische step bijvoorbeeld aansprakelijk is voor een verkeersongeval kan het slachtoffer zich vanaf de
wetswijziging richten tot de verzekeraar BA Privéleven van bestuurder, of, wanneer de aansprakelijke geen familiale verzekering heeft, tot het Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds Omdat dit fonds gefinancierd wordt door bijdragen van de motorrijtuigenverzekeraars zal er mogelijk nog iets veranderen.

Bromfietsen klasse A halen ook een maximale snelheid van 25 km/u, maar genieten geen vrijstelling van verzekeringsplicht. Bromfietsen klasse A en
andere voertuigen met een maximale autonome snelheid van
25km/u worden dus verschillend behandeld.

De vrijstelling van de verzekeringsplicht heeft ook gevolgen voor
de automatische wettelijke vergoedingsregeling voor de zwakke weggebruikers. Bestuurders van een motorrijtuig kunnen geen aanspraak
maken op een vergoeding, bestuurders van een vrijgesteld
motorrijtuig wél. Concreet, wanneer een fiets met elektrische
hulpmotor en garagefunctie in aanrijding komt met een wagen,
zal de bestuurder van de elektrische fiets vergoeding kunnen
krijgen als zwakke weggebruiker. Is diezelfde elektrische fiets
betrokken in een verkeersongeval met een voetganger of een
gewone fietser, zullen de voetganger en de gewone fietser geen
beroep kunnen doen op deze wetgeving (Er is immers vereist
dat een ‘motorrijtuig’ bij het verkeersongeval betrokken is, maar
omdat de elektrische fiets vrijgesteld is van de verzekeringsplicht
is deze toepassingsvoorwaarde niet (langer) vervuld).

De verzekeringsmaatschappijen moeten mogelijk ook hun verzekeringscontracten aanpassen. Zo zijn er op de markt heel wat verzekeraars die in familiale verzekering beperkingen hebben voor elektrische voortbewegingstoestellen (o.a. max snelheid die dikwijls lager ligt dan 25 km/u). We zijn benieuwd naar de snelheid van aanpassing van de verzekeringen.

Ongewild gevolg van de aanpassing van de wetgeving is dat de bescherming weg van de ‘echte’ zwakke weggebruikers, de gewone fietsers en voetgangers, die dezelfde delen van de openbare weg gebruiken als de snellere vrijgestelde motorrijtuigen, minder groot is.

We denken dat er komende jaren nog wat wijzigingen aan wetgeving nodig zijn en zullen komen. Aanpassingen zijn nodig. Momenteel lijkt het wel of men iets te veel haastige wetgeving heeft willen maken.

Ondertussen lijkt het ons hoe dan ook belangrijk om ervoor te zorgen dat men ook zelf volgende verzekeringsdekking(en) heeft: BA Privéleven, Rechtsbijstand Privéleven (in familiale of via aparte polis) en  Ongevallenverzekering (verkeersdeelnemer of privéleven).

Los van verzekering ook helm niet vergeten. Hoewel niet verplicht voor gewone fietser of bijvoorbeeld elektrische step, is het volgens wetenschappers duidelijk dat men hersenletsel drastisch kan beperken.

Site by Ramdesign