Fiscale aftrekbaarheid verzekering Rechtsbijstand - DAS informeert

Door de wet "toegang tot het recht" kan de verzekeringspremie van uw rechtsbijstandsverzekering in de toekomst aftrekken van uw belastingen. U ontvangt weldra van DAS een uitvoerige brief hieromtrent. We lichten u alvast graag één en ander toe.

Deze fiscale aftrekbaarheid geldt voor polissen van belastingplichtige particulieren.

De wet voert een belastingvermindering in voor de premies van rechtsbijstandsverzekering die voldoen aan een aantal voorwaarden inzake gedekte risico’s, minimale dekking, waarborg en wachttijden. Deze wet komt in de plaats van de vrijstelling van taks op (een gedeelte van) de verzekeringspremie                                          

U kan tot 310 EUR premie per jaar inbrengen (geïndexeerd): dit kan vanaf het aanslagjaar 2020 een belastingvermindering tot 124 EUR opleveren. De wet bepaalt uitsluitend de minimale voorwaarden waaraan een rechtsbijstandsverzekering moet beantwoorden om in aanmerking te komen voor een fiscale stimulans vanwege de overheid.

Er zijn een aantal bijzondere waarborgen (met een hoge schadefrequentie zoals rechtsbijstand bij arbeids- en bouwgeschillen en een eerste echtscheiding) die deel uitmaken van deze nieuwe wettelijke minimumvoorwaarden om fiscale aftrekbaarheid te genieten.

DAS heeft voor deze wetswijziging haar bestaande productengamma aangepast. Voortaan zijn er 2 fiscaalvriendelijke polissen (Consumentenpolis Benefisc en Conflictenpolis Benefisc), naast de niet fiscaal aftrekbare polissen Privéleven en de gewone Consumentenpolis. Een handige samenvatting vindt u hier.

Enkel premies die na 01/09/2019, het ingaan van de wet, zijn betaald komen in aanmerking voor fiscale aftrekbaarheid. U ontvangt bij aanpassing van uw polis de documenten dus ook pas in september. U keuze maakt u best zo snel mogelijk.

Er is geen verplichting om uw polis om te vormen naar een fiscaal aftrekbare polis. Als u het niet doet dan loopt u wel aantal belangrijke nieuwe en/of verbeterde waarborgen mis.

Als bestaande DAS-klant geniet u ook uitzonderlijke afschaffing van wachttermijnen wanneer u snel reageert.

Neem aan de hand van uw persoonlijke code snel een kijkje op de Benefisc website van DAS. Naast alle mogelijke informatie kan er u ook onmiddellijk uw keuze aanduiden.

Bent u nog geen DAS-klant via ons kantoor? Neem even contact op zodat we (in het kader van uw volledige verzekeringsdossier) ook aangepaste rechtsbijstandsverzekering kunnen voorstellen.

Site by Ramdesign