Autokeuring controleert geldigheid groene kaart (verzekeringsbewijs)

Vanaf 01/11/2013 controleren de keuringsstations de geldigheid van de groene kaart. Deze nieuwe maatregel is het gevolg van de strijd tegen niet-verzekering van voertuigen.
Volgens de informatie waarover we momenteel beschikken, bestaat de controle van de groene kaart uit de volgende elementen:
- Controle op aanwezigheid van de originele groene kaart;
- Controle op de geldigheidsdatum;
- Controle van het kenteken of chassis- of motornummer.


Indien er een probleem is bij één van deze elementen, zal het keuringstation een stempel plaatsen op het kentekenbewijs hetgeen aantoont dat het betrokken voertuig niet beschikt over een geldige groene kaart. Het plaatsten van deze stempel heeft evenwel geen onmiddellijke invloed op het verdere proces van de keuring (de automobilist dient zich hierdoor niet opnieuw aan te melden).

De lijst van chassisnummers van alle betrokken voertuigen waarvoor de stempel werd toegekend, wordt maandelijks overgemaakt aan de FOD Mobiliteit en Vervoer die op haar beurt het Gemeenschappelijk Waarborgfonds op de hoogte brengt.

Site by Ramdesign