Diefstal backup schadedossiers Allianz Partners (assistance)

Afgelopen zomer werd uit beveiligde externe locatie een kluis met backupgegevens van schadedossiers gestolen. De verzekeringsmaatschappij brengt binnenkort betrokken klanten individueel op de hoogte

Allianz Partners bevestigt de diefstal in Nederland in augustus jongstleden van een kluis met een fysieke back-up van gegevens betreffende aangiften van schadegevallen. Dat gebeurde bij een diefstal in een beveiligde locatie buiten de gebouwen van de verzekeringsmaatschappij. Er werd onmiddellijk aangifte van diefstal gedaan bij de Nederlandse politie en het gerechtelijke onderzoek loopt nog. Vooralsnog is er geen enkele aanwijzing dat de daders de gegevens van de back-up hebben kunnen ontsluiten.

De doorgedreven analyse van de betrokken back-up en de overlapping met informatie in andere systemen, heeft enkele maanden in beslag genomen.

Uit de analyse is recent gebleken dat de back-up ook bepaalde gegevens bevatte met betrekking tot 160.000 Belgische klanten van Allianz Partners die een schadegeval of een panne hadden doorgegeven in het kader van hun bijstandsverzekering of hun reisverzekering. Rekening houdend met het persoonlijk en gevoelig karakter van bepaalde gegevens (adres, bankgegevens en naargelang het contract nummerplaat, medische informatie, enz.), werd dit incident gemeld bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

De maatschappij brengt alle betrokken klanten individueel op de hoogte. De inhoud van de gestolen back-up is alleen toegankelijk voor personen met de juiste specifieke apparatuur en kennis. De gestolen back-up bevat trouwens geen enkele login of code waardoor men bijvoorbeeld toegang zou kunnen krijgen tot een bankrekening. Allianz Partners heeft haar klanten evenwel aangeraden om waakzaam te zijn voor ieder verdacht bericht of vreemde boodschap die hen wordt geadresseerd in naam van de firma.

De back-up van een fysieke kopie van de gegevens is essentieel om de bescherming van de gegevens en de continuïteit van de dienstverlening naar klanten toe te garanderen. Allianz Partners betreurt dit incident ten zeerste dat zich heeft voorgedaan ondanks de veiligheidsmaatregelen die genomen werden om deze gegevens te bewaren in een kluis in een beveiligde locatie buiten de onderneming.

De maatschappij heeft bijkomende maatregelen genomen om de beveiliging van klantengegevens te versterken.

Er is bijkomende informatie beschikbaar op de website van Allianz Partners (https://www.allianz-assistance.be/update-gegevens) en er werd een gratis nummer (0800/29 775) en een specifiek mailadres (contact.be@allianz.com) ter beschikking gesteld om op de vragen van de klanten te antwoorden.


Informatie Allianz Partners mbt gestolen backup

Site by Ramdesign