vluchtmisdrijf in 4 vragen ...

Het aantal vluchtmisdrijven als gevolg van ongevallen met stoffelijke schade en lichamelijk letsel stijgt de laatste jaren. Het BIVV heeft enige tijd terug het fenomeen geanalyseerd. Een korte analyse van dit ernstig misdrijf.

Wat is een vluchtmisdrijf ?

Volgens de wet pleegt elke persoon die, wetende dat hij de oorzaak van of de aanleiding tot een verkeersongeval is geweest, de vlucht neemt om zich aan de dienstige vaststellingen te onttrekken, vluchtmisdrijf. En dit zelfs wanneer het ongeval niet aan zijn schuld te wijten is. Zelfs een voetganger kan, indien hij betrokken is bij een verkeersongeval, vluchtmisdrijf plegen.

Kan een vluchtmisdrijf “onvrijwillig” zijn ?

Het is noodzakelijk dat de persoon in kwestie (bestuurder, ...) er zich van bewust was dat hij betrokken is geweest bij een verkeersongeval: het gaat niet om vluchtmisdrijf als vaststaat dat betrokkene het zich niet gerealiseerd heeft.
Bijvoorbeeld, een vrachtwagenbestuurder die niet opgemerkt heeft dat de luchtverplaatsing van zijn vrachtwagen een fietser heeft doen vallen.

Is men verplicht om op de plaats van het ongeval te blijven ?

Ja, maar er is slechts sprake van een inbreuk indien de persoon de plaats verlaat met de bedoeling om zich aan de vaststellingen te onttrekken. Bijvoorbeeld, vertrekken om een slachtoffer zo snel mogelijk naar het ziekenhuis te vervoeren, is geen vluchtmisdrijf.

Welke straffen kan men oplopen ?

Naast de initieel voorziene boetes en/of gevangenisstraffen voor vluchtmisdrijf, brengen wij de laatste ontwikkelingen van de verkeersreglementering in herinnering :

• Sinds 01 september 2007 wordt het verval van het recht om een motorvoertuig te besturen verplicht uitgesproken tegenover personen die sinds minder dan twee jaar houder zijn van het rijbewijs B (auto), wanneer die voor vluchtmisdrijf veroordeeld worden;

• Sinds 01 januari 2009 kunnen zij die schuldig bevonden worden aan het plegen van vluchtmisdrijf nadat zij betrokken waren bij een verkeersongeval met doden of gewonden hun rijbewijs, dat door de rechter verplicht werd ingetrokken, pas terugkrijgen na het slagen voor het theoretisch en praktisch examen en voor het psychologisch onderzoek.

• Bovendien worden sinds 01 januari 2009 ook de recidivisten van vluchtmisdrijf zwaarder gestraft ( geldboetes en gevangenisstraf) en moeten de betrokkenen slagen voor het theoretisch en praktisch examen en voor het psychologisch onderzoek vooraleer zij hun rijbewijs kunnen terugkrijgen.

Bron: http://wegcode.be/wetteksten & http://www.secunews.be

Site by Ramdesign