Vervroegde inning taks pensioenspaarverzekering - begrotingsmaatregel heeft geen impact voor verzekerde


Gisteren werd in de pers gesproken over de pensioenspaarverzekering en de vervroegde inning van de regering m.b.t. een deel van de taks.

In sommige media werd echter verkeerdelijk de perceptie gecreëerd dat dit negatieve gevolgen heeft voor de betrokken pensioenspaarder.

We betreuren de onjuiste informatie die aanleiding heeft gegeven tot een verkeerde voorstelling van het effect van de anticipatieve heffing van de taks op het pensioensparen in sommige media.


De maatregel waarbij de regering een deel van de taks op de tegoeden die in het kader van het pensioensparen aangelegd zijn vroeger int, komt neer op een blanco-operatie voor de verzekerde.

Het gaat namelijk over de tegoeden die gevormd zijn met de premies voor 1993: hiervoor gold een aanslagvoet van 16,5 % bij het bereiken van de leeftijd van 60 jaar. Voor de tegoeden die met latere premies zijn gevormd, geldt een aanslagvoet van 10 % op 60-jarige leeftijd.

Door nu reeds de 6,5 % te innen, die het verschil uitmaken tussen beide aanslagvoeten, slaagt de regering er in haar begrotingsobjectieven te halen. Het feit dat de verdere aangroei van de tegoeden later niet meer à 6,5 % belast wordt, compenseert het feit dat die belasting vroeger geïnd wordt.

Tegelijkertijd wordt het voor de burger eenvoudiger: na de inning van de kwestieuze 6,5 % vormen de premies van vóór en sinds 1993 een geheel dat op 60 jaar aan 10% belast wordt.

Site by Ramdesign