Het rijbewijs in bankkaartmodel


De Europese richtlijn 2006/126/EG legt de lidstaten de invoering van een rijbewijs bankkaartmodel op tegen 19 januari 2013. Ook de centrale databank van de rijbewijsgegevens, die reeds sedert 1998 bestaat, is aan vernieuwing toe.
Daarom werd het project Mercurius opgestart, dat ervoor moet zorgen dat de overgang van het oude papieren rijbewijs naar het nieuwe model vlekkeloos verloopt.

 

De invoering van een uniek model
Tot nogtoe krijgt eenieder die een nieuw rijbewijs aanvraagt, een papieren document.
Uiteraard zijn de nadelen hiervan legio: het risico op fraude, diefstal, fouten en vervalsing is groot.
Bovendien heeft elke lidstaat zijn eigen document en circuleren er tientallen modellen geldige rijbewijzen binnen de Unie, wat de controle door de ordediensten niet vergemakkelijkt.
Vanaf januari 2013 moet elke lidstaat een rijbewijs afleveren volgens een vooraf bepaald model, met vastgelegde veiligheidsvoorzieningen en met een beperkte administratieve geldigheidsduur.


In België wordt geopteerd voor een geldigheid van 10 jaar (de Europese richtlijn stelt een maximum van 15 jaar).
De voorwaarden om een rijbewijs te bekomen, blijven uiteraard behouden. Het nieuwe rijbewijs zal het model hebben van een bankkaart en zal geen chip bevatten.

 

De verhoging van de verkeersveiligheid
De veiligheid op de weg moet verbeterd worden door een goed zicht te krijgen op de exacte en volledige gegevens die de basis vormen voor het al dan niet uitgeven of hernieuwen van een rijbewijs (gegevens betreffende het verval van het recht tot sturen, de rijgeschiktheid en de medische geschiktheid, enz.) Daarom wordt er voorzien in een nieuw gecentraliseerd systeem waar de gegevens op een coherente manier worden opgeslagen.

Consulteermogelijkheden door andere autoriteiten
 In de toekomst zullen ook de buitenlandse autoriteiten de gegevens met betrekking tot het rijbewijs kunnen consulteren. Dit om rijbewijstoerisme tegen te gaan, gestolen rijbewijzen op te sporen en fraude te voorkomen. De status van het rijbewijs zal eveneens ter beschikking worden gesteld in andere landen om de veiligheid op de weg te verhogen. De richtlijn voorziet eveneens in de ontwikkeling van een operationeel EU-rijbewijzennetwerk, weliswaar zonder vooropgestelde datum.

 

Het project wordt in België geleidelijk ingevoerd. Dat wil zeggen dat er van start wordt gegaan met een aantal pilootgemeenten. 17 gemeenten zullen vanaf de tweede helft van dit jaar het nieuwe rijbewijs in bankkaartmodel afleveren aan de burger.

Op 7 juli werd het eerste nieuwe rijbewijs uitgereikt in Liedekerke. In de loop van de maand september komen de overige 16 gemeenten aan de beurt, met name: Zottegem, Arlon, Denderleeuw, Gembloux, Kortrijk, Mons, Puurs, Rixensart, Genk, Ans, Ieper, Rochefort, Beringen, La Calamine, Aarschot en Jette.

Het handelt hier over de nieuw af te leveren rijbewijzen en de vernieuwingen. Vermits deze invoering gepaard gaat met een nieuw informaticasysteem, zal deze gefaseerde implementatie aan de informatici de kans geven om de database en de antwoordtijden te optimaliseren vooraleer de overige 572 gemeenten eveneens in productie gaan.

Op 1 januari 2013 zal de overschakeling compleet zijn.

Vanaf dan kan begonnen worden met de massale omwisseling van de zes miljoen reeds in omloop zijnde rijbewijzen.

De burger zal worden uitgenodigd door de gemeente om zijn rijbewijs in te wisselen voor het nieuwe model. Dit zal in de mate van het mogelijke parallel verlopen met de vernieuwing van de identiteitskaart, zodat de burger zich slechts eenmaal naar de gemeente moet begeven voor beide documenten.

Eenmaal het nieuwe rijbewijs werd afgeleverd, wordt het oude model vernietigd.

Voor de voorlopige en internationale rijbewijzen verandert er niets: deze worden nog steeds in de vorm van een papieren document afgeleverd.

 

Site by Ramdesign