Hospitalisatieverzekering: Informatieplicht werkgevers

Er zijn voor bedrijven wettelijke verplichtingen wanneer een collectieve ziektekostenverzekering werd afgesloten.

Het personeel moet ingelicht worden over: 

  • De mogelijkheid om een overgangspolis ('wachtpolis) te onderschrijven tijdens de collectieve hospitalisatiedekking om de kostprijs van de voortzetting op individuele basis te beperken (als gevolg van de leeftijd die het personeelslid zal bereiken op het ogenblik dat hij de werkgever verlaat);
  • De mogelijkheid om de collectieve ziektekostenverzekering op individuele basis voort te zetten op het ogenblik dat de verzekerde de werkgever verlaat.

Wij willen u graag helpen met deze informatieplicht. Daarom bezorgen we onze klanten graag nodige documenten die u hiervoor kan gebruiken of waarop u zich kan baseren om te communiceren naar uw werknemers.

Wanneer het document m.b.t de individuele voortzetting ingevuld en ondertekend wordt door de persoon die uw bedrijf verlaat hebt u een officieel bewijs dat u uw informatieplicht hebt vervuld.

U kan er als 'kleinere' werkgever ook voor zorgen dat de polis van uw werknemers geen collectieve verzekering is. Door een individuele polis te onderschrijven is er geen tariefverhoging bij individuele verderzetting. Hiervoor kunnen we u apart document bezorgen.


Site by Ramdesign