Koppelverkoop - (verplichte) verzekeringen bij hypothecaire lening momenteel behouden

De Kamer keurde onlangs een wet goed die de Europese Richtlijn Hypothecair Krediet omzet naar Belgisch recht. Het objectief (de consument beter beschermen bij een lening) werd niet waargemaakt door het behoud van de koppelverkoop.

Een gemiste kans.

We zijn bijzonder teleurgesteld dat het aanvullend wetsontwerp niet werd behouden. Hier werd een verbod voorgesteld voor de kredietverlener om de rentevoet van het hypothecair krediet te verhogen in geval de kredietnemer de aan dat krediet gekoppelde overeenkomsten vervroegd opzegt:

Het is voor de consument m.a.w. nog steeds niet mogelijk een hypothecaire lening te krijgen zonder dat hij ertoe wordt verplicht bij dezelfde instelling aangehechte verzekeringen te kopen, zoals een schuldsaldoverzekering of een woningverzekering.

De praktijk waarbij men voor die verschillende producten een alomvattend voorstel doet (wat gunstig kan zijn) wordt niet aan duidelijke of transparante regels onderworpen. De aangehechte verzekeringen kunnen dus nog steeds het voordeel van een goedkope lening aanzienlijk terugdringen.

De klant blijft gegijzeld.

Door de onduidelijkheid omtrent die aangehechte verzekeringsproducten, kan de consument ze niet vergelijken met de diverse voorstellen die hem worden gedaan.

Er is momenteel ook nog geen verplichting van de kredietgever om de kosten van die aangehechte verzekeringen meteen te berekenen of de inhoud van dit verzekeringsaanbod in detail weer te geven en op die manier de kosten en voorwaarden, in plaats van alleen de rentevoet en de hypothecaire lening. U kan het wel altijd zelf vragen. Doen!

Als de consument de aangehechte verzekeringen vroegtijdig opzegt om elders op voordeligere verzekeringen in te tekenen, kan de rentevoet van zijn hypothecaire lening nog steeds verhogen. We vinden het voor u jammer dat dit nog kan.

De consument blijft momenteel als het ware nog gegijzeld en kan niet altijd straffeloos en vrij overstappen naar betere verzekeringscontracten elders.

Het is duidelijk dat er nog onvoldoende evolutie is in de hoofden van (een deel van) de beleidsmakers die ervoor kan zorgen dat u momenteel niet in alle vrijheid de beste voorwaarden voor uw lening én verzekering kan genieten.Site by Ramdesign