Nieuwe BTW-maatregel voor renovatie van woningen is in voege

Vanaf 12/02/2016 is het verlaagde Btw-tarief van 6% enkel nog van toepassing bij woningen van minstens 10 jaar oud (i.p.v. 5 jaar). Voor woningen tussen de 5 en 10 jaar oud is een overgangsmaatregel van toepassing.

Oorspronkelijk moest de nieuwe maatregel van start gaan op 1 januari 2016, maar ze raakte niet op tijd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Daarom werden de regeling en de meegedeelde overgangsregeling verlengd.

We merken op dat de ouderdom van de woning wordt berekend vanaf de datum waarop de woning voor het eerst werd bewoond. Een woning die vóór 1 januari 2007 voor het eerst werd bewoond, wordt geacht meer dan 10 jaar oud te zijn in 2016.


De woning is ouder dan 10 jaar
U geniet het gunstige btw-tarief van 6 % als:
het uitsluitend om een privéwoning gaat of slechts een ‘bijkomstig’ gedeelte ervan dient om uw beroep uit te oefenen;
de werken rechtstreeks aan u als eindgebruiker worden gefactureerd.

De woning is tussen de 5 en de 10 jaar oud
U kan in 2016 en 2017 alsnog het btw-tarief van 6 % genieten als u aan 2 voorwaarden voldoet:
U hebt de vergunningsaanvraag of melding ten laatste op 11/02/2016 gedaan of het contract voor de werken ten laatste op die datum afgesloten;
de aannemer reikt de facturen ten laatste uit op 31/12/2017.

De woning is jonger dan 5 jaar
U heeft geen recht op de overgangsmaatregel voor een woning die na 31 december 2011 voor het eerst in gebruik is genomen. In dat geval is het btw-tarief van 21 % van toepassing.


Nuttige links
Op de website van de FOD Financiën kunt u alle informatie omtrent de nieuwe btw-regeling voor renovaties en de bijhorende overgangsmaatregel nog eens nalezen:
FAQ rond Verbouwen
Gedetailleerde nota met voorbeelden rond de nieuwe regeling en de overgangsmaatregel

De terugbetalingsmodaliteiten van de verzekeringsmaatschappijen bij schade blijven dezelfde!
Heeft u een schadegeval in Brand? Weet dan dat de wijziging van de btw-regeling voor u als klant geen impact heeft op de uitbetaling.
 

Site by Ramdesign