Gewaarborgd Inkomen

U bent zelfstandige...

 Bent u een zelfstandige of oefent u een vrij beroep uit, dan komt een langdurige werkonbekwaamheid heel hard aan.

 De eerste maand krijgt u gewoon niets. En de uitkering die u nadien van de sociale zekerheid ontvangt, stelt ook niet veel voor. Wanneer u niet volledig werkonbekwaam bent, krijgt u zelfs helemaal geen uitkering.

 Ondertussen lopen uw financiële verplichtingen gewoon door: uw gezin onderhouden, leningen afbetalen, voorafbetalingen van belastingen, enz.

Inkomenszekerheid bij ziekte en ongeval

 U bepaalt zelf het te verzekeren vast loon. Dit verzekerde bedrag moet lager zijn dan uw officiële inkomen.

 Kiest u voor de formule stijgende rente, dan wordt het u uitgekeerde bedrag altijd hoger.

 Als zelfstandige kunt u de premies onbeperkt als beroepskosten inbrengen, voor zover u uw werkelijke beroepskosten bewijst. Zo kan u tot 55 % van de premies recupereren.

Zekerheid is belangrijk...

 De verzekering biedt u de nodige zekerheid: wanneer uw inkomen als gevolg van ziekte of ongeval sterk terugvalt, vangt het tijdens de hele periode van werkongeschiktheid dat verlies grotendeels op. Zelfs tot aan uw pensioen. U kiest zelf bij aanvang van het contract de eindleeftijd 55, 60 of 65 jaar.

 Het bedrag van de uitkering wordt bepaald door de graad van invaliditeit. Vanaf een invaliditeitsgraad van 67 % hebt u reeds recht op 100 % van de uitbetaling van de jaarrente.

 Het kan dat u met eigen middelen de eerste maanden kan overbruggen, of juist heel moeilijk omdat u momenteel bijvoorbeeld met zware investeringen zit. We helpen u graag type en duur wachttijd kiezen.

 Uw gezinssituatie maakt het misschien dat het risico overlijden ook financiëel zware gevolgen heeft voor uw familieleden en/of de zaak. We zoeken voor u naar totaaloplossingen met kapitaal overlijden of pensioen.

KLANTENZONE

Hier kan u zich aanmelden op onze klantenzone om toegang te hebben tot uw eigen verzekeringsdossier

Mijn Dossierr Mijn Dossier

Site by Ramdesign