Aansprakelijkheid . .

Schade veroorzaakt aan derden in de hoedanigheid van een uitgeoefende commerciële activiteit (of gelijkgestelde 'handelsactiviteit') is de ‘BA Uitbating’.

Specifiek voor organisaties die met verenigingen werken is er specifieke wetgeving van toepassing (verplichting om een BA Verzekering af te sluiten die de aansprakelijkheid van vrijwilligers indekt).

 Meest voorkomende deelwaarborgen, elk met maximum bedrag:

  • Lichamelijke schade
  • Stoffelijke schade
  • Immateriële gevolgschade

Ook toevertrouwde voorwerpen zijn dikwijls mee verzekerd tot bepaald bedrag. Op de stoffelijke schade (niet lichamelijke) schade aan derden is een vrijstelling van toepassing, meestal uitgedrukt in % schade, met een minimum en een maximum per schadegeval.

 De waarborgen Beroepsaansprakelijkheid en BA na levering zijn voor verschillende activiteiten ook te belangrijk om niet bij stil te staan.

 Specifiek voor vrijwilligersorganisaties is het veelal mogelijk om een dekking persoonlijke ongevallen (lichamelijk letsel van een vrijwilliger) af te sluiten, aanvullend op de BA-verzekering. Dit betekent dat er ook verzekeringsdekking kan zijn wanneer er niemand (buiten vrijwilliger zelf) aansprakelijk is voor het ongeval.

De waarborgen Beroepsaansprakelijkheid en BA na levering zijn voor verschillende activiteiten ook te belangrijk om niet bij stil te staan.

 In de meeste verzekeringspolissen wordt ook een waarborg Rechtsbijstand voorzien.
Deze deelwaarborg(en) hebben als bedoeling juridische bijstand te geven (o.a. terugbetaling kosten advocaat) bij een eventueel geschil (bijv. discussie, ten onrechte ‘aangevallen’, …)

Naast de klassieke rechtsbijstand (tot in polis voorzien maximumbedrag) kan ook het onvermogen van derden verzekerd worden, e.d...

Gespecialiseerde aparte verzekeringspolis voor het luik Rechtsbijstand biedt de ruimste waarborgen.

 Tarief-bepalende elementen zijn: duurtijd van de verzekering (bepaald, onbepaald), omzet, aantal verzekerde personen, waarborgen, vrijstellingen, ...

KLANTENZONE

Hier kan u zich aanmelden op onze klantenzone om toegang te hebben tot uw eigen verzekeringsdossier

Mijn Dossierr Mijn Dossier

Site by Ramdesign