Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid

Hoe voorzichtig ook, dagelijks zijn er honderden omstandigheden waarbij schade aan derden kan aangericht. De wet zegt dat we die schade moeten vergoeden. Wij raden aan zich hiertegen te verzekeren.

Schade veroorzaakt aan derden in de hoedanigheid van de uitgeoefende activiteit is de ‘BA Privéleven’ of kortweg ‘Familiale’.

 We maken een onderscheid in soort veroorzaakte schade, elk met maximum bedrag:

  • Lichamelijke schade
  • Stoffelijke schade

Op de stoffelijke schade (niet lichamelijke) schade aan derden is meestal een vrijstelling van toepassing (geïndexeerd bedrag, vandaag bijna 210 euro) per schadegeval.

 In de meeste verzekeringspolissen wordt ook een waarborg Rechtsbijstand voorzien.
Deze deelwaarborg(en) hebben als bedoeling juridische bijstand te geven (o.a. terugbetaling kosten advocaat) bij een eventueel geschil (bijv. discussie, ten onrechte ‘aangevallen’, …)

Naast de klassieke rechtsbijstand (tot in polis voorzien maximumbedrag) kan ook het onvermogen van derden verzekerd worden, e.d...

Gespecialiseerde aparte verzekeringspolis voor het luik Rechtsbijstand biedt de ruimste waarborgen.

 Verzekerde personen zijn in een klassieke gezinsformule alle personen die deel uitmaken van het feitelijke gezin (onder hetzelfde dak wonen).

 Schade veroorzaakt door de hond is in principe altijd meeverzekerd. Paarden kunnen (gehuurde of geleende paarden meestal zonder extra premie inbegrepen, eigen paarden soms met bijpremie) ook opgenomen worden in deze verzekering.

 De Familiale verzekering is duidelijk niet alleen belangrijk voor mensen met kleine kinderen. Denken we maar aan het veroorzaken van een ongeval als fietser, brokken maken in een antiekwinkel of op bezoek bij derden, het zorgen voor (klein)kinderen van derden zonder dat de ouders erbij zijn, gaan wandelen met de hond van de buren,… allemaal zaken waar de familiale kan tussenkomen.

 Tarief-bepalende elementen zijn : alleenstaand, gezin, leeftijd, pasgehuwd, detailwaarborgen, …

KLANTENZONE

Hier kan u zich aanmelden op onze klantenzone om toegang te hebben tot uw eigen verzekeringsdossier

Mijn Dossierr Mijn Dossier

Site by Ramdesign