Brandverzekering

Brandverzekering

Een goede woning of kantoor is van het grootste belang voor een gezin of bedrijf. Huren of aflossen van een lening zijn trouwens belangrijke uitgaven. Een woning verwerven, vernieuwen of verfraaien draagt ook bij tot de welstand.

Kwestie van je optimaal te beveiligen tegen schade.

 Bezittingen hebben niet alleen een practische functie in het dagelijkse leven, maar vaak ook een gevoelswaarde. Bezittingen dragen ook veel bij tot de kwaliteit van het leven. Beveiligen dus en verzekeren.

 Een brandverzekering is in de eerste plaats een noodzaak voor uitzonderlijke gebeurtenissen die in één keer al uw bezittingen kunnen bedreigen. Deze verzekering is eveneens geen overbodige luxe voor de kleinere voorvallen zoals een keukenbrandje, een lekkende wasmachine, ...

 Behalve brandschade dekt deze verzekering:

  • schade als gevolg van aanslagen, conflicten op het werk
  • schade als gevolg van opstanden en stakingen
  • het overlijden
  • storm- en hagelschade
  • waterschade
  • glasbreuk
  • diefstal (optioneel)
  • natuurrampen

 Zowel gebouw als inboedel kunnen verzekerd worden. De brandverzekering is geen wettelijk verplichte verzekering. Maar let wel, als een derde schade lijdt door een brand die ontstaan is bij u en waar u verantwoordelijk voor bent, moet u deze schade wel vergoeden. Deze bedragen kunnen tot in de miljoenen oplopen (het wettelijk vermoeden kan in uw nadeel spelen).

Hierom ook laten de meeste verhuurders in het contract opnemen dat de huurder een brandverzekering moet afsluiten (dit sluit perfect aan bij de wettelijke huuraansprakelijkheid) Verder verplichten ook nagenoeg alle kredietinstellingen om een brandverzekering te nemen wanneer u een woninglening afsluit.

 Om de brandverzekeringspremie te berekenen moet eerst aan waardebepaling gedaan worden. Dit kan d.m.v. één van de vragenlijst-systemen, rekening houden met de maandelijkse huurprijs, aantal vierkante en/of kubieke meter berekenen, …

Een correcte inschatting is belangrijk om ook niet met de ‘evenredigheidsregel’ geconfronteerd te worden (d.i. onderverzekering). Ook met goede clausules en berekening kunnen we dit ondervangen.

KLANTENZONE

Hier kan u zich aanmelden op onze klantenzone om toegang te hebben tot uw eigen verzekeringsdossier

Mijn Dossierr Mijn Dossier

Site by Ramdesign