Hospitalisatie

De ziekenhuisfactuur-pil na ziekte of ongeval smaakt soms bitter. Het aandeel voor de patiënt is hoog. De kamer- of ereloon- supplementen lopen enorm op. Een correcte hospitalisatieverzekering dekt trouwens meer dan de ziekenhuisopname alleen.

 De ziekenhuisfactuur...

Bestaat uit de kamerkosten, de medicijnen en produkten, de artsenhonoraria en de privékosten (TV, telefoon, …). We merken op dat de honoraria voor artsen en specialisten in sterke mate gebonden zijn aan het soort kamer: bij een 1-persoonskamer kan er merkelijk heel veel meer gevraagd worden dan bij dezelfde zorgen in een meerpersoonskamer. De hospitalisatieverzekering betaalt het volledige deel van de factuur ten laste van de patiënt, op de kleine privékosten na.

 Voor- en nazorg

Als men terug is uit het ziekenhuis heeft men bijzonder dikwijls nog kosten die te maken hebben met het ziekenhuisverblijf (kiné, apotheek, doktersbezoek, …), net zoals men voordien al kosten kan hebben. Binnen een termijn van meestal 1 maand voor ziekenhuisopname tot 3 maand na ziekenhuisverblijf betalen goede hospitalisatieverzekeringen kosten terug.

 Aanvullende dekkingen op maat

Enkele brancheverzekeraars bieden aanvullend de mogelijkheid om consultaties van dokter of specialist, osteopaat, acupunctuur, tandprothesen,… te verzekeren vermits het ziekenfonds ook hiervan niet alles terugbetaalt. Zelfstandigen kunnen kleine risico’s (eenzelfde terugbetaling als werknemers of zelfs iets meer) verzekeren via verzekering i.p.v. via ziekenfonds.

 Zware ziekten

Kanker, leucemie, diabetes, hepatitis, tuberculose, Hodgkin, Parkinson, multiple sclerose, mucovisidose, Alzheimer, nierdialyse, … zijn ziekten die niet altijd ziekenhuisverblijf vragen maar ook financiële zorgen teweeg kunnen brengen. Dit is verzekerbaar.

 Via de firma/werkgever

Een firma kan de verzekering voor haar werknemers of bedrijfsleiders afsluiten en betalen. Dit vraagt telkens maatoplossingen.
Voor de werknemers kan het bij groepsformules belangrijk zijn om (tot voor pensioen mogelijk) op eigen initiatief een ‘aanvullende’ hosptialisatiedekking te nemen. Dit kan aan een merkelijk lagere premie en heeft het voordeel dat men een recht op dekking heeft (aanvaarding, en startleeftijd) en dat tekorten van groepsverzekering (bijv. beperking van dekking, verderzetting na pensioen, opzegmogelijkheid door werkgever of verzekeraar, ontslag, ...) worden ondervangen.

 Tariefbepalende elementen zijn: aanvangsleeftijd, gezondheidstoestand, man/vrouw, blijvend vaste of variabele premie, beperking tussenkomst tot bepaald type kamer of niet, (on)beperkte tussenkomst, aantal verzekerden, detailwaarborgen.

 Bijzondere aandacht vragen ook de wachttijden bij onderschrijving, de medische vragenlijst en de opzegmogelijkheden van de verzekeraar.

KLANTENZONE

Hier kan u zich aanmelden op onze klantenzone om toegang te hebben tot uw eigen verzekeringsdossier

Mijn Dossierr Mijn Dossier

Site by Ramdesign