Pensioen

Pensioen

De toekomst gewaarborgd

Tijdens een actieve loopbaan stijgt het inkomen gestaag. Tegelijkertijd maken we ons een bepaalde levensstijl eigen. Maar wat als we met pensioen gaan?

Het wettelijke pensioen haalt lang niet het niveau van het laatste loon. Concreet: op het moment dat er eindelijk de tijd voor is, beschikken we niet meer over de financiële middelen om voluit van het leven te genieten. Het komt er dus op aan een aangepaste oplossing te vinden.

 Individueel pensioenadvies wordt steeds noodzakelijker

Het berekenen (raming) van individueel pensioen aan de hand van detailgegevens (sociaal statuut, jaarsalaris, duur loopbaan, reeds betaande voorzieningen, …) kan belangrijk zijn.

Op basis van gegevens hebt u overzicht van:

  • uw wettelijk pensioen
  • uw reeds gemaakte aanvullingen
  • uw (eventuele) pensioentekort ten opzichte van gewenste totaalpensioen

 Welke producten voor uw pensioeninvulling?

Klassiek wordt een opdeling gemaakt tussen fiscaal en niet-fiscaal. Beiden kunnen voor u interessant zijn.

Voor wat de niet-fiscale producten betreft verwijzen we u naar de rubriek Sparen en Beleggingen.

Vergeten we niet duidelijk te vermelden dat de Groepsverzekering  ook correcte aanvulling kan zijn op uw totale plan.

 Gegarandeerd rendement

Producten bieden een gegarandeerd rendement voor iedere storting. Daarbovenop komt er elk jaar de gratis deelname in de winst.

Het zijn absoluut risicoloze beleggingen. Wanneer u ervoor kiest om de winstdeelname in een verzekerings-beleggingsfonds stopt kan u hiervoor merkelijk hogere rendementen halen. De winstdeelname is dan wel niet gegarandeerd.

Het is steeds mogelijk om een overlijdensdekking te voorzien, naast het pensioenkapitaal.

 Fiscaal vriendelijk

De premies die u betaalt voor uw individuele pensioenvorming kunnen fiscaal in mindering gebracht worden.

U realiseert een fiscale besparing tussen 30 en 40% op uw premie, wat op beide rubrieken van uw belastingsaangifte toch al snel voor een belangrijk voordeel kan zorgen.

KLANTENZONE

Hier kan u zich aanmelden op onze klantenzone om toegang te hebben tot uw eigen verzekeringsdossier

Mijn Dossierr Mijn Dossier

Site by Ramdesign