Reis(bijstand)

Een (reis)bijstandsverzekering is een zorgende verzekering. Het is belangrijk dat er onmiddellijk naar een gepaste oplossing voor uw probleem wordt gezocht.

 Technische hulpverlening

Hulpverlening aan mensen die pech hebben met hun auto of schade als gevolg van een ongeval behoort tot het dienstenpakket van een goede bijstandverzekeraar. De correcte dienstverleners kunnen beroep doen op een uitgebreid netwerk van betrouwbare relaties die snel kunnen worden ingeschakeld.
Uitgangspunt is het zoveel mogelijk beperken van de overlast. Normaal gesproken betekent dit, naast u begeleiden, directe hulp bijvoorbeeld in de vorm van het laten wegtakelen van de auto, het organiseren van onderdak of het regelen van vervangend vervoer.

 Er is een ruim aanbod aan formules: tijdelijke contracten of jaarlijkse verzekering, budgetoplossing of meest volledig, gelinkt aan andere verzekering of bij gespecialiseerde verzekeringsmaatschappij.

 Medische hulpverlening

Niets is zo vervelend als ziek worden of een ongeval krijgen in het buitenland. Vaak bent u niet bekend met de plaatselijke mogelijkheden en voorzieningen, om nog maar te zwijgen over problemen die zich kunnen voordoen met de taal. Gelukkig is een goede bijstandsverzekeraar een deskundige steun en toeverlaat. Van belang is uiteraard dat in alle gevallen snel een team met ervaren artsen en hulpverleners beschikbaar is.
Daarnaast kunnen gedetailleerde afspraken worden gemaakt over de uw begeleiding in het buitenland en eventuele repatriëring bij ziekte of overlijden.

 Annulatie en reisonderbreking

Wanneer u onverwacht niet op reis kan vertrekken dan kan deze waarborg ervoor zorgen dat u de kosten van uw geboekte reis, vlucht en/of verblijf terugbetaald krijgt.

Belangrijk is dat het contract tijdig wordt afgesloten. In elk geval zijn tijdelijke contracten (zeker deze die u via een reisorganisator kan afsluiten) veelal beperkter en in verhouding vrij duur. 

 Premiebepalende elementen zijn duur van het contract (tijdelijk voor de duur van een reis dan wel een jaarcontract waarbij alle reizen verzekerd zijn), aantal verzekerden, aantal voertuigen, uitgestrektheid van de waarborgen, …

Algemene informatiebrochure

KLANTENZONE

Hier kan u zich aanmelden op onze klantenzone om toegang te hebben tot uw eigen verzekeringsdossier

Mijn Dossierr Mijn Dossier

Site by Ramdesign