Sparen

Sparen

U hebt een spaarboekje waarop u geld stort... en waarvan u soms ook geld opvraagt. De intresten zijn echter bedroevend laag. Daarnaast hebt een pensioenspaarplan voor later. U kan ook sparen met een verzekeringsbelegging met kortere termijn.

U bent bijgevolg mogelijk op zoek naar een spaarformule die rendement en soepelheid combineert. Er bestaan dergelijke verzekerings-spaarformules.

 Rendabel

Een gewaarborgde minimum rente, verhoogd met de jaarlijkse belastingvrije deelname in de winst (die hoe dan ook verworven is).

 Soepel

U wilt wel sparen, en meestal lukt dat ook. Maar in juli wilt u toch met vakantie, in september moet u betalen voor het schoolgerief voor de kinderen, en in november begeeft de vaatwasser het...
Een spaarplan met vaste stortingen is dan niet meteen de ideale oplossing voor u. Met een flexibel verzekeringsspaarplan stort u wanneer en zoveel u wilt. In de "moeilijke" maanden kunt u, tegen een beperkte kostprijs, en binnen het beschikbare saldo, zelfs geld afhalen. Als uw gezinssituatie verandert (bijvoorbeeld door een huwelijk of een geboorte), dan kan uw contract op elk ogenblik worden aangepast door bijvoorbeeld een speciale overlijdensdekking toe te voegen.

 Eenvoudig

Het openen van een verzekeringsspaarrekening is net zo eenvoudig als het openen van een bankrekening. De administratieve formaliteiten zijn minimaal. Als u een aanvullende verzekering afsluit, zal u gevraagd worden een beperkte medische vragenlijst in te vullen.

 Duidelijk

Met een flexibel verzekerings-spaarplan ontvangt u elk jaar een rekeninguittreksel dat een duidelijk overzicht geeft van de stortingen, de deelname in de winst, de eventuele opvragingen, en de kosten. Voor elke storting ontvangt u ook een bevestiging. U behoudt dus steeds de volledige controle over uw spaarkapitaal.

 Volledig

De flexibele totaalconcepten laten u toe:

  • te sparen zoveel en wanneer u wilt
  • uw geld op een rendabele manier te beleggen
  • tussentijds geld op te vragen
  • aanvullende verzekeringen af te sluiten

 Tijdloos

De duur van uw flexibel verzekeringsspaarplan bepaalt u zelf (absolute minima vereist en zeker te bekijken op langere termijn). Het contract stopt dus niet automatisch wanneer u de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt. U spaart bijgevolg zolang u wilt.

 Discreet

Misschien spaart u voor uzelf. Maar het kan ook gebeuren dat u voor een ander gezinslid een spaarkapitaal wenst op te bouwen, zonder dat de begunstigde daarvan vooraf op de hoogte is.
Geen probleem: uw verzekeringsspaarplan wordt door onze bemiddeling en de verzekeringsmaatschappijen in alle vertrouwen en discretie beheerd.

KLANTENZONE

Hier kan u zich aanmelden op onze klantenzone om toegang te hebben tot uw eigen verzekeringsdossier

Mijn Dossierr Mijn Dossier

Site by Ramdesign